Bevielio tinklo nustatymas nedideliame biure

pagal | 2010 07 02

Bevielio tinklo nustatymas nedideliame biure
Kai nėra galimybių kurti sudėtingą tinklo infrastruktūrą, daugelyje nedidelių biurų nustatomi bevieliai tinklai, nes jie yra lankstūs, nebrangūs, juos nesunku įdiegti ir prižiūrėti.

1. Darbo pradžia
2. Darbo grupių kūrimas
4. Bendras spausdintuvo ar skaitytuvo naudojimas
5. Taisyklių ir saugos nustatymas

1. Darbo pradžia

Sukurti tinklą smulkiojo verslo įmonėje, kad būtų galima nesunkiai bendrai naudotis interneto ryšiu, failais ir spausdintuvais, nereikalauja didelių laiko ir pinigų sąnaudų. Sukurti bevielį tinklą reikalingi du pagrindiniai komponentai:

Pagrindinė stotis (dar vadinama maršrutizatoriumi arba šliuzu)
Tinklo adapteris kiekvienam tinklo kompiuteriui

Bevieliame tinkle ryšys tarp kiekvieno kompiuterio bevielio tinklo adapterio ir bevielės pagrindinės stoties sukuriamas radijo bangomis. Pagrindinė stotis ir adapteriai veikia pagal vieną iš 802.11 radijo transliavimo standartų, kuriuos sukūrė „Institute of Electrical and Electronics Engineers“ (Elektros ir elektronikos inžinierių institutas (IEEE). Populiariausieji iš šių standartų dar vadinami „Wi-Fi“.

Pagrindines stotis ir tinklo adapterius galite įsigyti iš pagrindinių kompiuterių platintojų ir, kruopščiai vykdydami instrukcijas, juos sujungti. Sujungę galite pradėti konfigūruoti tinklą. Toliau aprašyti veiksmai nurodo, kaip bendrai naudotis darbo grupėmis, failais ir spausdintuvais, jie tinka tiek bevieliams, tiek laidiniams tinklams.

2. Darbo grupių kūrimas

Vienas iš mažo biuro kompiuterių sujungimo į tinklą privalumų yra tas, kad visi galės naudotis tam tikrais failais, aplankais ir spausdintuvu. Tokia galimybė atsiranda, kai kompiuterio šeimininkas bendrindamas kitiems tinkle esantiems vartotojams padaro pasiekiamus failus, aplankus ar prijungtą spausdintuvą. Kai failai, aplankai ar spausdintuvas yra parengti bendram naudojimui, kiti tinklo vartotojai turi prie jų prieigą.

Tam, kad ši daugelio vartotojų prieiga būtų pasiekiama lengviau, visi kompiuteriai, kurie bendrai naudoja ar turi prieigą prie bendrai naudojamų išteklių, turi būti vienos darbo grupės nariai.

Sukūrus darbo grupę ją galima pamatyti atsidarius „My Network Places“ (mano tinklo vietos). (Spustelėkite darbalaukyje esančią piktogramą „My Network Places“ (mano tinklo vietos)). Galimybė matyti visą darbo grupę palengvina bendrai naudojamų išteklių peržiūrą ir prieigą prie jų daro lengvesnę.

Norėdami „Windows XP“ operacinėje sistemoje nurodyti kompiuterio darbo grupę:

1. Spustelėkite Start (pradėti), tada Control Panel (valdymo skydas), tada dukart spustelėkite System (sistema). Jeigu piktogramos „System“ nematote, spustelėkite Performance and Maintenance (efektyvumas ir priežiūra), tada spustelėkite System (sistema).
2. Spustelėkite skirtuką Computer Name (kompiuterio pavadinimas).
3. Spustelėkite Change (keisti) ir lauke Workgroup (darbo grupė) įveskite darbo grupės, kurią norite sukurti arba prie kurios norite prisijungti, pavadinimą.

Nustatant arba prijungiant kompiuterius prie darbo grupės svarbu nepamiršti pavadinimo kūrimo taisyklių. Darbo grupės pavadinimas turi būti:

Tas pats visiems darbo grupei priklausantiems kompiuteriams
Skirtis nuo bet kurio darbo grupei priklausančio kompiuterio pavadinimo

Kompiuterių pavadinimai negali būti vienodi

Joks darbo grupei priklausantis kompiuteris negali turėti tokio paties pavadinimo kaip kitas tos darbo grupės kompiuteris
Kompiuterio pavadinimas negali būti toks pats kaip darbo grupės pavadinimas

3. Bendras failų, aplankų ar įrenginių naudojimas

Bendrai naudojami ištekliai konfigūruojami kompiuteryje, kuriame yra bendrai ketinami naudoti failai ir aplankai. Galite bendrinti visą diską, tada visi tame diske esantys failai ir aplankai bus prieinami iš kitų kompiuterių, arba galite bendrinti tik kai kuriuos aplankus.

Failo, aplanko ar disko bendrinimas „Windows XP“ sistema:

1. Jeigu dar nesate to padarę, naudokite „Network Setup Wizard“ (tinklo parametrų nustatymo vedlį) ir bendram failų naudojimo įgalinimui. Spustelėkite Start (pradėti), tada Control Panel (valdymo skydas), tada Network and Internet Connections (tinklo ir interneto ryšiai), tada spustelėkite Network Setup Wizard (tinklo parametrų nustatymo vedlys). Šiuos veiksmus kompiuteryje reikės atlikti tik vieną kartą.
Pastaba: norėdami bendrinti failus ir aplankus sistemoje „Windows XP“ turite turėti kompiuterio administratoriaus teises.
2. Atidarykite My Computer (mano kompiuteris).
3. Raskite aplanką, kuriame yra norimi bendrinti failai, ir jį pasirinkite.
4. Meniu File (failas) spustelėkite Sharing and Security (bendras naudojimas ir sauga).
5. Skirtuke Network (tinklas) spustelėkite Share this Folder (bendrai naudoti šį aplanką). Pagal numatytuosius nustatymus šis aplankas bus prieinamas iš visų tinklo kompiuterių ir visi turės prieigą, skirtą tik skaityti. Norėdami suteikti prieigą skaityti ir rašyti pasirinkite Allow Network Users to Change My Files (leisti tinklo vartotojams keisti mano failus).

Jeigu norite, kad bendrai naudojami failai būtų prieinami kitiems, kompiuteris, kuriame yra failai, turi būti įjungtas ir prijungtas prie tinklo. Norėdami turėti prieigą prie bendrai tinkle naudojamų failų ir aplankų bei juos naršyti naudokite „My Network Places“ (mano tinklo vietas) („Microsoft Windows XP“) arba „Network Neighborhood“ („Windows 2000“ ir „Windows 98“).

Priskyrę kompiuterį ištekliams galite išvengti bendrai naudojamų išteklių naršymo naudojant „My Network Places“ (mano tinklo vietas). Priskyrę bendrai naudojamą aplanką ar diską kompiuterio disko raidei, jo peržiūrai galite naudoti „My Computer“ (mano kompiuterį) arba „Windows Explorer“.

Norėdami priskirti bendrai naudojamą aplanką ar diską disko raidei:

1. „Windows Explorer“ arba „My Computer“ spustelėkite meniu Tools (įrankiai) ir Map Network Drive (susieti tinklo diską).
2. Raskite, kur yra tinklo ištekliai, kuriuos norite susieti, ir spustelėkite OK (gerai).
3. Pasirinkite disko raidę ir spustelėkite Finish (baigti).

4. Bendras spausdintuvo ar skaitytuvo naudojimas

Yra du bendrai naudojamų spausdintuvų tipai:

Tinklo spausdintuvai prijungti tiesiogiai prie tinklo, dažniausiai susieti su įrenginiu vadinamu spausdinimo serveriu, o ne su atskiru kompiuteriu.
Vietiniai spausdintuvai naudojami dažniau ir prijungiami prie vieno iš tinklo kompiuterių. Nustatydami, kad spausdintuvu būtų galima naudotis bendrai, vietinį spausdintuvą galite bendrai naudoti su kitais tinklo kompiuteriais.

Prijungę kompiuterį prie darbo grupės galite naudoti visus prie jos prijungtus spausdintuvus. Norėdami bendrai naudoti spausdintuvą atidarykite spausdintuvo valdymo skydą. Spustelėkite Start (pradėti), pasirinkite Settings (parametrai) (arba Control Panel (valdymo skydas) ir spustelėkite Printers (spausdintuvai) (arba Printers and Faxes (spausdintuvai ir faksai). Pasirinkite spausdintuvą, kurį norite naudoti bendrai ir meniu File failas spustelėkite Sharing (bendrinimas) arba spustelėkite Properties (ypatybės), tada spustelėkite skirtuką Sharing (bendrinimas). Dialogo lange Sharing (bendrinimas) pasirinkite, ar spausdintuvą naudoti bendrai, ar ne.

Galite bendrai naudoti naują spausdintuvą, kurį įdiegiate bet kuriame tinklo kompiuteryje. Jeigu „Add Printer Wizard“ (spausdintuvo diegimo vedlys) nustato, kad kompiuteris prijungtas prie tinklo, jis pateiks pasirinktį bendrinti spausdintuvą, kai jį įdiegsite.

Jeigu nepavyksta prieiti prie bendrinimo pasirinkčių arba rodomas pranešimas, kad bendras failų ir spausdintuvų naudojimas neįjungtas, reikia sistemoje „Windows“ įgalinti „File and Printer Sharing“ (bendro naudojimosi failais ir spausdintuvais) komponentą. Sistemoje „Windows XP“ galite jį įgalinti tinklo ryšio puslapyje „Properties“ (ypatybės). Kitose „Windows“ operacinėse sistemose galite naudoti tinklo valdymo skydą.

Dar keli dalykai, kuriuos pravartu žinoti bendrinant spausdintuvus ir skaitytuvus:

Bendrai naudojamo spausdintuvo pavadinimas. Pasirinkę bendrinti spausdintuvą, dialogo lange „Sharing“galite priskirti jam pavadinimą ir identifikuoti jį darbo grupėje. Pavadinimas turi skirtis nuo bet kurio kito darbo grupės įrenginio ir negali būti toks pats kaip darbo grupės pavadinimas. Pasirinkite pavadinimą, kuris padės nesunkiai jį identifikuoti, pvz., jo vieta arba gamintojo ir modelio pavadinimas.
Kitų kompiuterių nustatymas, kad būtų galima bendrai naudoti spausdintuvą. Norėdami bendrai naudoti spausdintuvą, kiekviename kompiuteryje turite įdiegti jo tvarkyklę, kuri skirta kompiuterio operacinei sistemai. Norėdami įdiegti spausdintuvą kiekviename kompiuteryje, iš kurio bus galima juo naudotis, tvarkykles diekite naudodami valdymo skydo Printers (spausdintuvai) pasirinktį Add Printers (pridėti spausdintuvus). Spausdintuvą diekite kaip ir bet kurį kitą spausdintuvą ir nustatymuose pasirinkite A network printer, or a printer that is attached to another computer (tinklo spausdintuvas arba spausdintuvas, prijungtas prie kito kompiuterio). Tada jeigu spausdintuvas ir kompiuteris, prie kurio jis prijungtas, įjungti ir prieinami tinkle, galite rasti bendrai naudojamą spausdintuvą ir baigti diegti.

Pirmą kartą bendrinant spausdintuvą, kompiuteriuose naudojančiuose „Windows XP“ ir „Windows 2000“ sistemas galite diegti tvarkykles kitoms operacinėms sistemoms. Norėdami diegti, dialogo lange Sharing (bendrinimas) spustelėkite Additional Drivers (papildomos tvarkyklės). Kituose kompiuteriuose tvarkyklių diegti nereikia.

Nustatę bendrai naudojamą spausdintuvą galite iš bet kurio darbo grupei priklausančio kompiuterio siųsti į spausdintuvą spausdinimo darbus. Lygiai taip pat, kaip spausdinant vietiniu spausdintuvu.

5. Taisyklių ir saugos nustatymas

Jeigu bendrai naudojate failus bevieliame tinkle arba su kompiuteriais, kurie prijungti prie interneto, svarbu pagalvoti apie saugą. Jeigu nesiimsite jokių veiksmų apsaugoti tinklą, interneto įsilaužėliams ar bevielio tinklo naudotojams suteiksite prieigą prie bendrai naudojamų failų.

Apsaugoti bevielio tinklo kompiuterį nuo neįgaliotos prieigos galite keliais būdais:

Įdiekite užkardą tarp interneto ir savo tinklo. Programinės įrangos užkardos, pvz., „Windows Internet Connection Firewall“ (ICF), gali įsiterpti bendrai naudojant failus vietiniame tinkle. Jeigu to nenorite, naudokite laidines ir bevieles pagrindines stotis su įtaisytomis techninės įrangos užkardomis, kurios apsaugo neribodamos bendro failų naudojimo vietiniame tinkle.
Norėdami apsaugoti failus nuo įsilaužėlių įjunkite „Wi-Fi Protected Access“ (apsaugotą „Wi-Fi“ prieigą) (WPA) arba 128 bitų laidinę apsaugą (WEP).
Aplankams, kuriuos norite apsaugoti naudodami „Windows“ bendro naudojimo lygio prieigos valdymą, dar žinomą kaip teisės, priskirkite slaptažodžius.

Šaltinis: microsoft.com

VN:F [1.9.13_1145]
Reitingas: 8.0/10 (2 balsų)
Bevielio tinklo nustatymas nedideliame biure, 8.0 out of 10 based on 2 ratings
Website Pin Facebook Twitter Myspace Friendfeed Technorati del.icio.us Digg Google StumbleUpon Premium Responsive
Parašykite komentarą